Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Partners In Techniek BV aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.pitbv.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Partners In Techniek BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.pitbv.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Partners In Techniek BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.pitbv.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.pitbv.nl te kunnen raadplegen.

Contactgegevens
Vestiging Maastricht-Airport
Vliegveldweg 162
6199 AD Maastricht-Airport
toon op kaart
 
Vestiging Breda
Lage Mosten 11
5e verdieping
4822 NJ Breda
toon op kaart
 
  085 021 1700
  085 021 1701
  info@pitbv.nl